Words Details

काशी करणे

  • in English : Kaashi Karne
  • Location : Maharashtra

Word Description

घोळ घालणे, पंचाइत करणे