Latest Listings ( Less known Marathi Words )

काऊन बाई अशी, तर सवयच तशी

Kaun Bai Ashi, Tar Sawayach Tashi

East Vidarbha

म्हणजे वारंवार सांगूनही वर्तन न सुधारणे.