Words Details

काऊन बाई अशी, तर सवयच तशी

  • in English : Kaun Bai Ashi, Tar Sawayach Tashi
  • Location : East Vidarbha

Word Description

म्हणजे वारंवार सांगूनही वर्तन न सुधारणे.