Words Details

कोथरा

  • in English : Kothara
  • Location : bhandara district, chandrapur district

Word Description

कोथरा म्हनजे मच्छि / मासे पकडण्यासाठी वापरण्यात येनारा कांबीचा किवा लाकडा पासून बनलेली जाळि /कठडा.