Words Details

चवण्या

  • in English : Chavanya
  • Location : Bhandara District

Word Description

चवण्या (noun) - excuses शु.म. नखरे, सोंग वा उ - 1. खावाले भेटते तं चवण्या करता, तुमच्या एवढे होतो तं खावाले नवता भेटत आमाले 2. चांगल्यानं बोलवाले गेलो जास्तच चवण्या करून रायला