Words Details

मासरी

  • in English : Masari
  • Location : Bhandara District

Word Description

आजचा शब्द - मासरी मासऱ्या - fish शु. म. - मासा, मच्छी, मासळी वा.उ. - 1. मुजबीच्या बाजारातलीच *मासरी* सवाद लागते 2. कोणतीही *मासरी* चालल, पण ते चाचडी नोको आणजो, फेसंड लागते