Words Details

लूप लूप करणे

  • in English : lup lup karne
  • Location : Bhandara District

Word Description

घाबरणे. e.g. समोर वाघ दिसल्यावर माझी छाती लूप लूप करत होती.