Words Details

डूख धरणे

  • in English : Dukh Dharane
  • Location : Bhandara District, Gondia District, Chandrapur District

Word Description

बदला घेण्यासाठी एखादी गोष्ट मनात साठवणे.