Words Details

बेस

  • in English : bes
  • Location : Bhandara District, Chandrapur District

Word Description

e.g. कसा आहे माल ? बेस आहे. बेस म्हणजे 'बरा'/'चांगला'.