Words Details

झ्यामल झ्यामल करणे

  • in English : Jhyamal Jhyamal Karane
  • Location : Chandrapur District, Bhandara District

Word Description

एखाद काम करत आहे अस दाखवणे, पण Output काहीच नसणे. e.g. काय झ्यामल झ्यामल करत आहेस बे ?