Words Details

खराटा

  • in English : Kharata
  • Location : East Vidarbha

Word Description

वाळलेल्या तुरीच्या काड्यांची बनवलेली झाडणी / झाडू .