Words Details

तोंडपाटीलकी करणे

  • in English : Tondpatilki Karne
  • Location : Maharashtra

Word Description

फक्त मोठ्या बाता करणे.